Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pummelling /'pʌmliŋ/  

 • Danh từ
  (số ít)
  sự đấm dữ dội; sự đánh dữ dội
  the boxers gave each other a terrific pummelling
  hai võ sĩ quyền Anh đấm nhau dữ dội
  the team took a real pummelling in their last march
  (nghĩa bóng) đội tuyển bị thua một trận thật sự trong cuộc đấu vừa qua