Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ up)(tiếng lóng)
  nôn, mửa
  cháu bé nôn lên cả người tôi
  it makes me want to puke
  cái đó làm cho tôi nôn mửa (ghê tởm)
  Danh từ
  sự nôn mửa