Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhàu nát; nhăn nheo