Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pronunciation /prənʌnsi'ei∫n/  

 • Danh từ
  sự phát âm, cách đọc
  their English pronunciation is not goodbut it is improving
  cách phát âm tiếng Anh của họ không đúng nhưng có tiến bộ
  trong ba cách phát âm [của từ] này, cách nào là thông dụng nhất?

  * Các từ tương tự:
  pronunciational