Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

promontory /'prɒməntri/  

  • Danh từ
    mũi đất (nhô ra biển, ra hồ)