Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (nghĩa xấu) hoang phí, tiêu tiền vung phí
  a prodigal house-keeping
  sự quản lý gia đình hoang phí
  (+ of) rộng rãi, hào phóng
  prodigal of favours
  ban ân huệ rộng rãi
  the prodigal [son]
  đứa con hoang toàng (trở về nhà)
  the prodigal has returned!
  đứa con hoang toàng đã về nhà!

  * Các từ tương tự:
  prodigalise, prodigality, prodigalize, prodigally