Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

princedom /'prinsdəm/  

  • Danh từ
    tước hoàng thân, tước vương
    công quốc