Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

primary colour /praiməri 'kʌlə[r]/  

  • Danh từ
    màu gốc (màu sơn, vẽ đỏ, vàng, xanh; màu ánh sáng: đỏ, lục, tím)