Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khuôn viên (trường đại học, nhà thờ…)
  khu
  shopping precinct
  khu các cửa tiệm, khu mua sắm
  an election precinct
  khu bầu cử
  (số nhiều) ranh giới, giới hạn
  trong giới hạn của thành phố, trong phạm vi thành phố
  (số nhiều) miền phụ cận, vùng ngoài vi
  thành phố cổ và vùng ngoại vi