Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prebendary /'prebəndri/  /'prebənderi/

  • Danh từ
    (tôn giáo)
    giáo sĩ được hưởng bổng lộc