Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prayerful /'preəful/  

  • Tính từ
    sùng tín; hay cầu nguyện, thích cầu nguyện

    * Các từ tương tự:
    prayerfully, prayerfulness