Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đám khói nghẹt thở, đám bụi nghẹt thở
  tiếng ầm ầm, tiếng inh ỏi
  sự làm rối lên; sự làm nhặng xị lên
  to make a pother about it
  làm rối lên; làm nhặng xị lên
  sự biểu lộ quá ồn ào nỗi đau đớn
  Ngoại động từ
  làm bực mình, quấy rầy
  Nội động từ
  cuống quít lên, rối lên, nhặng xị lên