Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

potato crisp /pəteitəʊ'krisp/  

  • Danh từ
    (Mỹ potato chip)
    crisp
    khoai tây lát rán giòn