Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    rất mệt mỏi, kiệt sức