Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vũng
  sau trận mưa dông, có nhiều vũng nước trên đường
  he was lying in a pool of blood
  anh ta đang nằm trên một vũng máu
  vực sông (chỗ nước sâu và lặng ở một con sông)
  (cách viết khác swimming-pool) bể bơi
  Danh từ
  tiền góp (đánh bạc)
  sự chung vốn, sự chung địch vụ; nhóm chung vốn, nhóm chung dịch vụ
  a pool of cars used by the firm's salesmen
  nhóm chung xe của nhân viên bán hàng nam ở một hãng
  nhóm sẵn sàng (khi cần thì gọi)
  nhóm bác sĩ sẵn sàng phục vụ các trường hợp cấp cứu
  sự thỏa thuận về giá và chia lãi (giữa các hãng để tránh cạnh tranh)
  trò chơi pun (chơi với 16 hòn bi màu trên bàn bi-a)
  the pools
  (số nhiều) (cách viết khác fooball pools) trò đánh cá bóng đá
  shoot pool
  xem shoot
  Động từ
  góp chung
  họ góp chung tiền tiết kiệm và mua một chiếc xe
  if we pool our ideaswe way find a solution
  nếu chúng ta góp chung ý kiến thì có thể tìm ra một giải pháp

  * Các từ tương tự:
  Pooled data, Pooled lending, pooler, pooling, poolroom