Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pompano /'pɔmpənou/  

  • Danh từ
    (động vật học) cá nục (ở quần đảo Ăng-ti, Bắc mỹ)