Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

polisher /'pəʊli∫ə[r]/  

  • Danh từ
    dụng cụ đánh bóng
    a floor polisher
    dụng cụ đánh bóng sàn nhà