Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (Mỹ PM)
  quá trưa, chiều, tối (tiếng La Tinh là post meridiem)
  at 3 pm
  vào 3 giờ chiều

  * Các từ tương tự:
  pmji, pms, PMT