Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-mier; -miest)
  (khẩu ngữ) tốt, đáng thèm muốn
  a plummy job
  công ăn việc làm tốt
  (nghĩa xấu) nghe như ngậm hạt mận trong miệng, kẻ cả (giọng nói)
  a plummy voice
  giọng kẻ cả