Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plough-tail /'plauteil/  

  • Danh từ
    cán cày
    (nghĩa bóng) công việc cày bừa, công việc đồng áng
    at the plough-tail
    làm công việc đồng áng