Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (máy tính) dụng cụ vẽ tự động các đường cong