Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pleasure-ground /'pleʒəgraʊnd/  

  • Danh từ
    công viên, nơi dạo chơi