Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

place-mat /'pleismæt/  

  • Danh từ
    miếng vài lót dĩa (ở bàn ăn)