Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

place-lick /'pleiskik/  

  • Danh từ
    (thể thao)
    cú đặt bóng sút (bóng đá)