Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

place-bet /'pleisbet/  

  • Danh từ
    sự đánh cuộc con ngựa sẽ về nhất nhì ba (trong ba con về đầu, trong cuộc đua ngựa)