Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pitiableness /'pitiəblnis/  

  • Danh từ
    tình trạng đáng thương, tình trạng đáng thương hại, tình trạng đáng thương xót
    tình trạng đáng khinh