Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều không đổi)
    kính cặp mũi (không có gọng)