Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đẹp nổi tiếng, có ảnh thường được cắt treo lên tường
  pin-wheel girl
  cô gái đẹp mà ảnh thường được cắt treo lên tường
  Danh từ
  vòng hoa pháo