Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (khẩu ngữ)
  đi đái
  Danh từ
  (khẩu ngữ)
  nước đái
  dog piddle
  nước đái chó
  the puppy has done a piddle on the carpet
  con chó con đã đái ra tấm thảm