Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

picayune /piki'ju:n/  

  • Danh từ
    đồng tiền lẻ (1 đến 5 xu); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (sử học) đồng 5 xu
    (thực vật học) người tầm thường, người đáng kể; vật tầm thường, vật nhỏ mọn, vật không đáng kể
    Tính từ
    tầm thường, hèn hạ, đáng khinh