Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pianino /pjæ'ni:nou/  

  • Danh từ, số nhiều pianinos /pjæ'ni:nouz/
    (âm nhạc) đàn pianô t