Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đèn chiếu rất sáng để chụp ảnh