Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • thành ngữ philosopher
  philosophers'stone
  đá tạo vàng (loại đá tưởng tượng có thể biến mọi kim loại thành vàng)
  điều hảo huyền (không có thật)
  thành ngữ philosopher
  philosophers'stone
  đá tạo vàng (loại đá tưởng tượng có thể biến mọi kim loại thành vàng)
  điều hảo huyền (không có thật)