Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pettishness /'peti∫nis/  

  • Danh từ
    tính hay dằn dỗi