Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

personnel /,pɜ:sə'nel/  

  • Danh từ
    (động từ số nhiều) nhân viên
    nhân viên hàng không có thể mua vé máy bay với giá hạ
    (cách viết khác personnel department) phòng nhân sự