Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    xinh đẹp, duyên dáng, dễ coi