Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

penny wise /'peniwaiz/  

  • Tính từ
    khôn từng xu, đắn đo từng xu; khôn việc nhỏ
    khôn từng xu ngu bạc vạn; từng xu đắn đo việc to hoang phí