Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (khẩu ngữ)
  làm cật lực và kiên trì
  nó đã làm luận án cật lực và kiên trì hàng tháng nay
  peg somebody down to something
  buộc (thuyết phục) ai phải dứt khoát (phải hứa rõ ràng) về việc gì
  tôi đã buộc anh ta phải dứt khoát về giá của công việc
  peg something down
  móc (kẹp, đóng) chặt vật gì vào
  khó khăn đóng cọc giữ chặt lều trong cơn bão
  peg out
  (khẩu ngữ)
  ngoẻo, chết
  peg something out
  đóng cọc, đánh dấu ranh giới (một vùng đất)
  được (một ván) bằng cách đẩy hết quân vào lỗ trên bàn