Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pedestal table /'pedistlteibl/  

  • Danh từ
    bàn một chân [giữa]