Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peculiarity /pi,kju:li'ærəti/  

 • Danh từ
  tính chất kỳ quặc
  nét đặc trưng; cái đặc trưng
  these cakes are peculiarity of the region
  những cái bánh ngọt này là đặc trưng cho vùng này (là đặc sản của vùng này)
  điều (cái) kỳ cục
  những cái kỳ cục trong cách xử sự