Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dấu hiệu hoà bình (giơ hai ngón tay thành hình chữ V)