Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pavement artist /'peivməntɑ:tist/  

  • Danh từ
    họa sĩ vỉa hè (người dùng phấn màu vẽ trên vỉa hè, nhằm xin tiền khách qua đường)