Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pattern-shop /'pætn∫ɑp/  

  • Danh từ
    xưởng làm khung gỗ khuôn đúc