Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lời nói liến thoắng (của người bán hàng, người làm trò ảo thuật…)
  Động từ
  nói liến thoắng
  cầu (kinh…) một cách liến thoắng, máy móc
  Danh từ
  tiếng bước thoăn thoắt; tiếng rào rào (mưa…)
  the patter of rain on a roof
  tiếng mưa rào ràp trên mái nhà
  the patter of footsteps
  tiếng bước chân thoăn thoắt
  the patter of tiny feet
  (đùa)
  tiếng trẻ trong nhà (nói về trẻ con mà ai đó sắp sinh hay hy vọng sẽ có)
  she can't wait for the patter of tiny feet
  chị ta đâu có hy vọng chờ tiếng trẻ trong nhà
  Động từ
  rơi rào rào (mưa)
  mưa rơi rào rào trên ô kính cửa sổ
  (+ along, down…) bước thoăn thoắt
  chị ta đi chân đất bước thoăn thoắt dọc theo hành lang

  * Các từ tương tự:
  patterer, pattern, Pattern bargaining, pattern-bombing, pattern-maker, pattern-making, pattern-shop, patternable, patterned