Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pastoral /'pɑ:stərəl/  /'pæstərəl/

 • Tính từ
  [thuộc] mục đồng;[thuộc] đồng quê
  a pastoral painting
  bức họa đồng quê
  pastoral poetry
  thơ ca đồng quê
  [dùng làm] đồng cỏ; có cỏ; cỏ mọc đầy
  pastoral land
  đất đồng cỏ
  [thuộc] mục sư; về mục sư
  trách nhiệm mục sư
  Danh từ
  bài thơ đồng quê; bức họa đồng quê
  (cách viết khác pastoral letter) thông tri của giám mục (cho các thành viên giáo khu)

  * Các từ tương tự:
  pastoral letter, pastorale, pastorali, pastoralia, pastoralism, pastoralist, pastorally