Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

passport /'pɑ:spɔ:t/  /'pæ:spɔ:t/

 • Danh từ
  hộ chiếu
  passporttosomething
  cái đảm bảo để đạt được cái gì
  the only passport to success is hard work
  điều duy nhất đảm bảo cho thành công là làm việc chăm chỉ