Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

passionately /'pæ∫ənətli/  

 • Phó từ
  [một cách] say đắm
  he loves her passionately
  anh ta yêu say đắm cô ấy
  (dùng trước tt) hết sức; [một cách] mãnh liệt
  he is passionately fond of tennis
  anh ta hết sức thích môn quần vợt