Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  say đắm
  a passionate kiss
  cái hôn say đắm
  a passionate lover
  người yêu say đắm
  [tỏ xúc cảm] mãnh liệt; nồng nàn; thiết tha
  his passionate support for our cause
  sự ủng hộ mãnh liệt của ông ta đối với sự nghiệp của chúng ta
  dễ xúc cảm mạnh
  a passionate nature
  bản tính dễ xúc cảm mạnh

  * Các từ tương tự:
  passionately, passionateness