Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

passing-note /'pɑ:siɳnout/  

  • Danh từ
    (âm nhạc) nốt lưới