Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

passing-bell /'pɑ:siɳbel/  

  • Danh từ
    hồi chuông cáo chung, hồi chuông báo tử